Skupni katalog bioetičkih knjižnicaDobrodošli na stranice Skupnog kataloga bioetičkih knjižnica koji održavaju knjižnice institucija u mreži Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku:

Centar za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr“, Sveučilište u Rijeci

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Centar za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Centar za integrativnu bioetiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Referalni centar za bioetiku u jugoistočnoj Europi, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

Log in to your account:
Želite li izraditi vlastiti korisnički profil?

Obratite nam se na recebio@bioetika.hr

Powered by Koha